Rediscover your world at Atlas and Map
The place for your antique maps, plans, books and prints
Antique maps plans and views of Amsterdam in Netherlands


HOME - MAPS - PRINTS - BOOKS - INFO
Antique maps plans and views of Amsterdam in Netherlands

More cities in Netherlands
maps of Netherlands
TownTitle/MakerYearMeasuresPrice
Amsterdam
Mozes en Aarons kerk
by L. Rohbock, L. Thumling
ca 186011 X 14 cm cm21 euro
Amsterdam
De Buitenplaets van Juffr. de Weduwe van Floris Koopman
by Daniel Stoopendaal
172521 X 34 cm88 euro
Amsterdam
het Huis Kostverloren by Amsterdam aan den Amstel anno 1630
by Abraham Rademaker
172511,5 X 8 cm26 euro
Amsterdam
Huis Kostverloren aan de Amstel
by Abraham Rademaker
173211 X 7 cm32 euro
Amsterdam
Houtewael /Houtewaal bij Amsterdam
by Abraham Rademaker
172511 X 7 cm32 euro
Amsterdam
Houtewael /Houtewaal bij Amsterdam
by Abraham Rademaker
172511 X 7 cm32 euro
Amsterdam
Aussicht vom Cingel in Amsterdam
by nn
1860ca15 X 10 cm32 euro
Amsterdam
Das Königliche Schloss in Amsterdam
by nn
1860ca15 X 10 cm32 euro
Amsterdam
Het Rondeel en Doelen-toren, Amsterdam
by Abraham Rademaker
173211 X 7 cm32 euro
Amsterdam
De Nieuwe Kerk tot Amsterdam van binnen na den Brant 1645
by Abraham Rademaker
172511 X 7 cm32 euro
Amsterdam
De Zamenloop van Midden en Kruisweg bij de lustplaets..; de Bloemperken ziende naer het Huis
by Daniel Stoopendaal
172521 X 34 cm83 euro
Amsterdam
Yslandt, de lustplaets van den hr Joan Clemens, van achteren bij de Bloemperken
by Daniel Stoopendaal
172521 X 34 cm88 euro
Amsterdam
Starrenbosch, de Hofstede van den Hr Louis de Kaar; Starrenboschs binnen gezicht naer ´t Huis
by Daniel Stoopendaal, IJsack de Greve
172521 X 34 cm88 euro
Amsterdam
Rozenburg, de lustplaets van den Hr. Pieter Rutgers; Rozenburg, uit de Bloemperken naer het Huis
by Daniel Stoopendaal
172521 X 34 cm88 euro
Amsterdam
Vryheit Blyheit, de buite plaets van den Hr. Adolf Houtman; by de Graskom over de Fontein
by Daniel Stoopendaal
172521 X 34 cm88 euro
Amsterdam
De Buitenplaets van de Heren gebroederst Govert en Cornelis Lups; Gezicht over den Vijver
by Daniel Stoopendaal, Mattheus Brouerius van Nidek
172521 X 34 cm88 euro
Amsterdam
Gillot, aen den Ringdijk tusschen de Schulpbrug en Omval; aen den zeswegh te zien
by Daniel Stoopendaal
172521 X 34 cm88 euro
Amsterdam
´t Huis van den Hr. Esaie Gillot van voren te zien; Binnen gezicht naer ´t Kabinet
by Daniel Stoopendaal
172521 X 34 cm94 euro
Amsterdam
Belvedere, de buiteplaets.. ; van de poort af naer het Huis te zien
by Daniel Stoopendaal
172521 X 34 cm88 euro
Amsterdam
Overzicht, de lustplaets van den H. Hendrik Hermansz.. ; van de poort naer het huis toe te zien
by Daniel Stoopendaal
172520 X 35 cm94 euro
Amsterdam
Buitenrust van binnen naar ´t Huis te zien
by Daniel Stoopendaal
172521 X 16,5 cm78 euro
Amsterdam
Starrenboschs binnen gezicht naer ´t Huis toe
by Daniel Stoopendaal
172521 X 17 cm78 euro
Amsterdam
Montaalbaans toren
by nn
1860ca13 X 21 cm32 euro
Amsterdam
Amstelredam
by nn, Marcus Willemsz. Doornick
166230,5 X 12 cm156 euro
Amsterdam
Amsterdam
by Winkler Prins
1895ca27 X 23 cm94 euro
Amsterdam
Amsterdam I (1)
by Winkler Prins
1895ca14 X 22 cm9 euro
Amsterdam
Amsterdam II (2)
by Winkler Prins
1895ca14 X 22 cm9 euro
Amsterdam
A plan of the City of Amsterdam
by J. Stockdale Piccadilly
180025.5 X 18 cm352 euro
Amsterdam
De Groote Zee En Rievier Vis Marckt
by nn
169335 X 28 cm156 euro
Amsterdam
Aen ´t volk betaemt geen straf noch toomeloos geweld; de misdaed moet beproefd, daer wet en re
by S. Fokke, F. Houttuyn
175510 X 8 cm37 euro
Amsterdam
Die neue Lutherische Kirche in Amsterdam
by Rybicka
1850ca15 X 10 cm32 euro
Amsterdam
Afbeeldingh van het Nieuwe Stadthuys tot Amsterdam
by Jacob van Meurs
1665ca20 X 15 cm130 euro
Amsterdam
Amsterdam
by W.J. Cooke, J.C. Varrall
1840ca17 X 11 cm42 euro
Amsterdam
Ambsterdam
by Daniel Meisner
1625ca14,5 X 7,5 cm88 euro
Amsterdam
Du Cabinet de Mr le Duc de Choiseul, de la grandeur de 27 pouces sur 24
by J.B. Liénard naar J. van der Heyden
1771ca18 X 16,5 cm130 euro
Amsterdam
Du Cabinet de Mr le Duc de Choiseul, de la grandeur de 17 pouces sur 16
by C. Weisbrod naar J. van der Heyden
177116 X 17 cm130 euro
Amsterdam
Amsterdam
by Captain R. Batty
182521 X 13 cm207 euro
Amsterdam
The Herring Tower, Amsterdam
by Captain R. Batty, E. Goodall
182521 X 13 cm207 euro
Amsterdam
Zorgwyk, de lustplaets van den Hr. Gillis van Hoven van voren bij de Orangerie te zien
by Daniel Stoopendaal
171920,5 X 17 cm63 euro
Amsterdam
Gillot, aen den zeswegh te zien
by Daniel Stoopendaal
172520,5 X 17 cm42 euro
Amsterdam
Zorgwyks gezicht over de groote Water Kom naer het Kabinet
by Daniel Stoopendaal
171920,5 X 17 cm42 euro
Amsterdam
De lustplaets van de Hr. Jan Straalman, gelegen aan de Ringdijk bij ´t
by Daniel Stoopendaal, Hendrik de Leth
172520,5 X 16,5 cm73 euro
Amsterdam
Starrenbosch, van achteren bij de Maliebaen te zien
by Daniel Stoopendaal, Ijsack Greve
172520,5 X 17 cm73 euro
Amsterdam
Starrenbosch, van achteren bij de Maliebaen te zien
by Daniel Stoopendaal, Ijsack Greve
172520,5 X 17 cm73 euro
Amsterdam
De Herberg aen de Maliebaen
by Daniel Stoopendaal
172520,5 X 17 cm68 euro
Amsterdam
Gezicht over den Vijver
by Daniel Stoopendaal, Mattheus Brouerius van Nidek
172520 X 17 cm47 euro
Amsterdam
De Herberg Rozendael, aan den Ringdijk tusschen de Schulpbrugh en Schagerlaen
by Daniel Stoopendaal
172520,5 X 17 cm63 euro
Amsterdam
Meer-Genoegen, de lustplaets van Juffr. de Wed. Stechman in de kromme Schagerlaen over de lustplaets
by Daniel Stoopendaal
172521 X 17 cm94 euro
Amsterdam
Veld-gezigt langs de Tuinen van het Olyfants Pad
by A. Rademaker
180719,5 X 16 cm52 euro
Amsterdam
Lang-verzwegen, toebehoorende den heer Jan van Seevenhuysen
by A. Rademaker
173020 X 16,5 cm52 euro
Amsterdam
Lustplaats van den Edelen-agtbare Heer Philips Anthonie Vander Ghiessen, oud Schepen en Raad...
by A. Rademaker
173020 X 17 cm52 euro
Amsterdam
Ruyteveldt, toebehoorende den Heer Hendrikus Spoorenburg
by A. Rademaker
173020 X 17 cm52 euro
Amsterdam
De Hofstede Overmeer, toe behoorende den Heer Arnoldus Wittebol
by A. Rademaker
173020 X 16,5 cm52 euro
Amsterdam
De Hofstede Amstel-vreugd, toe behoorende den Heer van Nult
by A. Rademaker
173020 X 16,5 cm52 euro
Amsterdam
Hofstede Pingelenburg, toebehoorende den Heer Matthys Romswinkel
by A. Rademaker
173020 X 17 cm52 euro
Amsterdam
Overzicht, van de poort naer het huis toe te zien
by D. Stoopendaal
172520 X 17 cm63 euro
Amsterdam
Buitenplaats van Mevrouwe de Weduwe Maria van Loon
by A. Rademaker
173020 X 17 cm52 euro
Amsterdam
De Bloemperken ziende naer het Huis van den Heer van Haveren
by Daniel Stoopendaal
172520,5 X 17 cm52 euro
Amsterdam
De Hofstede van den Heer van Hoorn op de Slooter Weg
by A. Rademaker
173020 X 17 cm63 euro
Amsterdam
Het Rondeel en Doelen-Toren tot Amsterdam 1630
by A. Rademaker
172511,5 X 8 cm32 euro
Amsterdam
De Nieuwe Brug t´Amsterdam, van den jaere 1650
by A. Rademaker
172511,5 X 8,5 cm32 euro
Amsterdam
Nieuwen Brug tot Amsterdam 1650
by A. Rademaker
172511,5 X 8,5 cm32 euro
Amsterdam
Kolveniers Doelen tot Amsterdam 1607
by A. Rademaker
172511,5 X 8,5 cm32 euro
Amsterdam
Kolveniers Doelen tot Amsterdam 1607
by A. Rademaker
172511,5 X 8,5 cm26 euro
Amsterdam
Het Oude Stadhuys van Amsterdam binnen zyne muuraedie verbrant in den Jaere 1652
by A. Rademaker
172512 X 9 cm26 euro
Amsterdam
Doelen-toren aan de Waterzy tot Amsterdam 1607
by A. Rademaker
172512 X 8 cm32 euro
Amsterdam
Gesigt na d Leydze Poort
by Gerard Valck
169515 X 11,5 cm63 euro
Amsterdam
De Hoek van ´t Nieuw Eylant t´Amsterdam, van een Waterplaets tot een sierlyke welgeboude
by A. Rademaker
172511,5 X 9 cm32 euro
Amsterdam
Gezicht by de Oude Jagthaven t´Amsterdam aan den Amstel, in den Jaere 1652
by A. Rademaker
172511,5 X 9 cm32 euro
Amsterdam
De Nieuwe of St. Katharines Kerk ´t Amsterdam, zoo als zy te zien was van binnen in den Jaere
by A. Rademaker
172511,5 X 8,5 cm32 euro
Amsterdam
Schreyershoek ´t Amsterdamvan den Jaere 1650
by A. Rademaker
172511,5 X 9 cm32 euro
Amsterdam
het Huis Kostverloren by Amsterdam aan den Amstel anno 1630
by A. Rademaker
172511,5 X 8 cm32 euro
Amsterdam
Kostverloren in zyn Ruwine
by A. Rademaker
172511,5 X 8 cm32 euro
Amsterdam
Houtewael aan de Zeedyk te zien
by A. Rademaker
172511 X 8 cm32 euro
Amsterdam
Houtewael by Amsterdam anno 1625
by A. Rademaker
172511,5 X 8 cm32 euro
Amsterdam
Leprosen-Huis tot Amsterdam 1608
by A. Rademaker
172511,5 X 8 cm32 euro
Amsterdam
Leprosen-Huis tot Amsterdam 1608
by A. Rademaker
172511,5 X 8 cm32 euro
Amsterdam
Het Leprosenhuys t´Amsterdam zo als het was in den Jaere 1608.
by A. Rademaker
1730ca11,5 X 8 cm32 euro
Amsterdam
Amsterdam, Aldus bemuurt in den Iare 1482
by nn, M.W. Doornick
166214 X 12 cm104 euro
Amsterdam
Sloterdyk aan de Haerlemse Trekvaert en den Ydyk by Amsterdam
by A. Rademaker
1750ca11,5 X 8,5 cm32 euro
Amsterdam
Sloterdyk buyten Amsterdam
by A. Rademaker
172511,5 X 8 cm37 euro
Amsterdam
La Maison de Ville D´Amsterdam Par Derriere
by P. Devel
171119,5 X 14 cm42 euro
Amsterdam
La Vieille Eglise , L´Eglise Neuve, La Bourse, Le poids de la Ville
by P. Devel
171121 X 15 cm63 euro
Amsterdam
La Ville d´Amsterdam
by J. Harrewijn
1700ca20 X 15 cm156 euro
Amsterdam
Byrsa Amsterodamensis
by C.J. Visscher
161233 X 26 cm363 euro
Amsterdam
De Twee Zuiker Molens, de lustplaets van den Heer Jonas Strosling..; naer de binne poort ..
by Daniel Stoopendaal
1725ca35 X 21 cm88 euro
Amsterdam
Merenburg, van ´t Huis naer achteren te zien
by Daniel Stoopendaal
172520 X 16 cm68 euro
Amsterdam
Weeshuis De Oranjeappel
by L.W.R. Wenckenbach
1900ca8 X 16 cm21 euro
Amsterdam
Templum Anglicanum, Engelse Kerk
by P. Schenk
1710ca19 X 16 cm42 euro
Amsterdam
Het Diemer of Watergraafs Meir in het Jaer 1531
by Daniel Stoopendaal
1725ca20,5 X 16,5 cm42 euro
Amsterdam
Amsterdam, met zyn niewe uytleggingh en vergrooting in ´t Iaar 1662
by nn, Marcus Willemsz. Doornick
166220 X 12,5 cm130 euro
Amsterdam
Uitrechtse Poort
by N. ten Hoorn
171318 X 13,5 cm42 euro
Amsterdam
De Tooren Zwigt Utrecht nu een gedeelte der Kloveniers-Doele in de Nieuwe Doele Straat
by J. Goeree
176017,5 X 27 cm104 euro
Amsterdam
De Tooren Zwigt of Zwygt Utrecht, nu een gedeelte der Kloveniers Doele
by Jan Goeree
176016 X 27 cm88 euro
Amsterdam
Amsteldam
by nn
1700ca11 X 16,5 cm125 euro
Amsterdam
La Ville de Amsterdam
by J. Harrewijn
1700ca15 X 12,5 cm156 euro
Amsterdam
Amsterdam. Park en Wintertuin
by L. Rohbock, J. Poppel
ca 186011 X 15 cm cmsold
Amsterdam
Amsterdam, Rembrandts-statue
by L. Rohbock, G. Heisinger
ca 186011 X 15 cm cmsold
Amsterdam
La ville d Amsterdam
by Harrewijn
1690ca19.5 X 14 cmsold
Amsterdam
Sloten, bij Amsterdam
by Abraham Rademaker
173211 X 7 cmsold
Amsterdam
Oude Jachthaven a/d Amstel
by Abraham Rademaker
173211 X 7 cmsold
Amsterdam
Het oude stadhuis van Amsterdam na de brand
by Abraham Rademaker
173211 X 7 cmsold
Amsterdam
T ´Spin-Huis La Maison des Feullantines
by nn
174113,5 X 11,5 cmsold
Amsterdam
Amsterdam
by A. Winkler
1850ca14,5 X 10,5 cmsold
Amsterdam
Amsterdam
by Sebastian Munster
1550ca18,5 X 17,5 cmsold
Amsterdam
Amsterdam. Natura Artis Magistra
by L. Rohbock, A. Fesca
1860ca17,5 X 13,5 cmsold
Amsterdam
Amstelredam
by L. Guicciardini
161227,5 X 24 cmsold
Amsterdam
Buiksloot van Vooren
by J. Bulthuis
179010 X 8 cmsold
Amsterdam
Out Amsterdam, gelijk het geweest is omtrent den Iare 1220
by nn, M.W. Doornick
1660ca14 X 12 cmsold

HOME - MAPS - PRINTS - BOOKS - INFO
New:
Maps
Sud-Westliches Deutschland und die Schweiz

Kuyper maps
Gemeente Gouda

Prints
Provincie Zuid-Holland

Townplans and views
Utrecht: La Ville d´Utrecht

Books and atlasses
FACSIMILE: Gemeente-Atlas van de provincie Friesland 1861

We are on facebook now:
follow us on facebook
for news, highlighted special items and items on your dutch roots.sitemap | recent added | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | contact | RSS | | privacy